IRC (Internet Relay Chat) to narzędzie do porozumiewania się "na żywo" w sieci Internet. Użytkownicy przy pomocy odpowiedniego oprogramowania (tzw. klientów IRC) podłączają się do serwerów tworzących sieć IRC. W sieci tej użytkownika identyfikuje tzw. nickname (po polsku: pseudonim, ksywka -- w skrócie nick). W jednej chwili może przebywać na IRC tylko jedna osoba o danym nicku.

Rozmowa polega na przesyłaniu wiadomości między użytkownikami sieci IRC -- docierają one do rozmówcy zwykle po kilku sekundach. Takie wiadomości (linie tekstu) nazywane są mesgami.

Aby ułatwić dyskusje w większym gronie, powstają tzw. kanały. Do kanałów można się przyłączyć, używając polecenia JOIN lub odpowiedniego przycisku w kliencie IRC. Na kanale może jednocześnie przebywać wielu użytkowników. Wszystko, co napiszemy na kanale, jest przekazywane do wszystkich, którzy się na nim znajdują.

Sieć funkcjonuje w oparciu o serwery, które są połączone ze sobą i przesyłają wiadomości użytkowników. Serwerami IRC opiekują się administratorzy, a siecią IRC -- ircoperatorzy, tzw. IRCopi.

Sposób porozumiewania się klientów z serwerami i serwerów między sobą nazywa się protokołem IRC i jest opisany w odpowiednich dokumentach RFC.

Komendy w klientach IRC najczęściej poprzedza się znakiem "/", np. /msg <parametr>. Można ten znak zmienić lub w ogóle z niego nie korzystać, a komendy wybierać z menu -- wszystko zależy od używanego programu. W obrębie tego serwisu komendy uniwersalne, niezależne od klienta, są zapisane wielkimi literami, np. NAMES <parametr>.

Aby skorzystać z IRC, należy:

Jeśli masz kłopoty z połączeniem się z serwerem IRC lub wejściem na kanał, zajrzyj do działu problemy.

Masz więcej pytań? Poszukaj odpowiedzi w FAQ lub w dokumentacji (helpie) do używanego oprogramowania.