FAQ

Pomocy on-line możesz szukać na IRC na kanale #pomoc (lub !pomoc) albo w Usenecie na grupie pl.irc (archiwum grupy znajdziesz na http://groups.google.pl/groups?&group=pl.irc, a jej FAQ na http://www.irc.pl/pl.irc/).

Początki

Co znaczy "FAQ"?
"Frequently Asked Questions", czyli "najczęściej zadawane pytania". Tu -- z odpowiedziami (:
Chcę poircować. Jakie komendy powinienem znać?
Przede wszystkim /HELP (komendy w klientach IRC najczęściej poprzedza się znakiem "/", np. /help; w obrębie http://www.irc.pl komendy uniwersalne -- niezależne od używanego klienta -- zostały zapisane wielkimi literami).
Poza tym:
/JOIN kanał, aby założyć kanał lub na istniejący kanał wejść
/LEAVE kanał, lub /PART kanał aby z kanału wyjść
/QUIT, aby wyjść z IRC-a
/PRIVMSG nick wiadomość (a częściej /msg nick), aby wysłać prywatną wiadomość do nick
/NICK nowy_nick, aby zmienić nicka na nowego_nicka
/WHOIS nick, aby zobaczyć dokładniej, kim jest nick
/ADMIN nazwa_sewera, aby sprawdzić, kto administruje serwerem
/AWAY treść, aby zaznaczyć, że oddaliłeś się od IRC-a i podać przyczynę (treść)
/NOTIFY nick, aby dostawać zawiadomienia, jeśli nick wszedł na IRC-a
/QUERY nick, aby ułatwić sobie prywatną rozmowę z nick
/SERVER nazwa_serwera, aby zmienić serwer IRC-a na nazwa_serwera.

Spis wszystkich komend znajdziesz w RFC2812 albo spróbuj komendy /HELP w swoim kliencie.
Co oznacza + albo @ przy nicku?
"+" przy nicku oznacza, że nick go posiadający ma przywilej tzw. voice. Może mówić na kanale nawet wtedy, gdy ma on ustawiony tryb moderowany (+m). Voice można otrzymać od operatora kanału, czyli tego, który ma przy nicku "@".
A co oznacza ten dziwny znaczek ^ (albo ~, +, =, -) przed moją nazwą użytkownika?
Znaczki te oznaczają typ połączenia (ograniczony lub nie) oraz rodzaj identyfikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale o użytkownikach.
Wchodzę na kanał i natychmiast dostaję masę plików do pobrania. Co to?
Jeśli to pliki .EXE, .PIF, .SCR, .DLL albo .VBS, możesz mieć pewność, że są to wirusy. Pliki z innymi rozszerzeniami to wirusy na 99%. Z zasady nie przyjmuj plików od osób, których nie znasz, jest duża szansa, że nie życzą Ci dobrze. Koniecznie powiadom operatorów kanału. Nie ściągaj też plików z nieznanych stron, to też mogą być wirusy lub trojany.
Ludzie stawiają jakieś dziwne znaczki, np. ;). Co to?
Pochyl głowę w lewo i spójrz jeszcze raz ;). To są emotikony, które mają pomagać przekazywać nastrój i emocje piszącego.
Jak sprawdzić, kto jest na kanale #kanał?
Użyj komendy /WHO #kanał lub /NAMES #kanał. Jeśli nie jesteś na tym kanale, to nie zobaczysz użytkowników, którzy mają ustawioną flagę +i, a jeśli kanał ma ustawiony tryb +s (secret), to nie zobaczysz żadnych użytkowników.
Co to za kanał -- #5,0?
Ktoś szalenie dowcipny Cię tam zaprasza? Jeżeli tam wejdziesz, czyli wydasz komendę /JOIN #5,0, serwer IRC zinterpretuje ją jako polecenie wejścia na dwa kanały: #5 oraz 0. Tylko że JOIN 0 oznacza "wyjdź ze wszystkich kanałów, na których przebywasz".
Co to jest +i?
a) Flaga użytkownika. Każdy użytkownik może zmieniać swoje "flagi" na IRC-u. Flaga +i oznacza, że użytkownika nie można znaleźć przez polecenia /NAMES kanał lub /WHO kanał (/WHO maska). Pierwszą, widoczną od razu zaletą ustawienia sobie flagi +i (dokonywanego za pomocą polecenia /MODE nick +i), jest brak denerwujących spamów od botów skanujących sieć IRC i wysyłających wiadomości o np. stronach erotycznych. Polskie serwery ustawiają +i domyślnie. UWAGA: ustawienie tej flagi nie oznacza niewidzialności użytkownika -- jeśli jesteś na jakimś kanale, to wchodząc na ten kanał, można Cię zobaczyć. Poczytaj o flagach.

b) Tryb kanału. Tryby kanału, ustawiane przez operatorów, określają zachowanie kanału i możliwości osób przebywających na kanale. Tryb +i oznacza, że na ten kanał można wejść tylko po zaproszeniu od operatora (komendą INVITE). Poczytaj o trybach.
Co oznacza Nick/channel is temporary unavailable?
Chwilową niedostępność nicka lub kanału.

a) Kanał. Spowodowane jest to najprawdopodobniej splitem (rozłączeniem się serwerów IRC). Możesz spróbować wejść na ten kanał korzystając z innego serwera IRC lub poczekać na koniec splitu.

b) Nick. Chwilowo jest on niedostępny (zablokowany), by uniknąć sytuacji, w której dwóch użytkowników IRC ma ten sam nick i obydwu trzeba usunąć z IRC-a. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie zmienić nicka.
O co chodzi z tym K:line?
Wchodząc na serwer IRC, zgadzasz się na warunki zapisane w MOTD (Message of The Day -- komenda /MOTD). Jeden z nich brzmi: "Admin zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwera (K:line) dowolnej sesji bez podania przyczyn. Jeśli Ci się to bardzo nie podoba, możesz zmienić serwer, z którego korzystasz".
Przeczytaj zasady otrzymywania K:line.
O K:line związanych z brakiem identa czytaj w archiwum nowin.

Op, kick, ban

Jak sprawdzić, kto jest operatorem na kanale #kanał?
Wpisz /NAMES #kanał i wypatruj "@" przy nickach. W niektórych klientach działa też /who -chops #kanał. Jeśli nie jesteś na tym kanale, to nie zobaczysz użytkowników, którzy mają ustawioną flagę +i, a jeśli kanał ma ustawiony tryb +s (secret), to nie zobaczysz żadnych użytkowników.
Jak dostać opa?
Opa dostajesz automatycznie, jeśli założysz nowy kanał. Jeśli wejdziesz na istniejący wcześniej kanał, opem może Cię obdarować jedynie któryś z obecnych tam operatorów. Ponieważ jednak przywilej operatora daje pełnię władzy na kanale, raczej nie dostaniesz opa od kogoś, kto Cię nie zna.
Jak daje się opa?
/MODE kanał +o nick, czasami działa też polecenie /op nick.
Zostałem wykopany i zabanowany z kanału, a nic złego nie robiłem. Co jest?
Pewnie się nie zachowałeś. A może to takie "żarciki"? W każdym razie operator kanału może z niego usunąć dowolną osobę i nie musi się z tego tłumaczyć. Poza tym co kraj to obyczaj, na różnych kanałach panują różne zwyczaje. Na niektórych URL do kanałowych zasad jest podany w topiku. W każdym razie wystrzegaj się bluzgania i reklamowania innych kanałów; gdzieniegdzie niemile widziane jest idlowanie. Jeśli chcesz, by panowały Twoje zasady, najlepiej załóż sobie własny kanał.

IRCD, serwery i ich konfiguracja

Gdzie znajdę ircd używane w sieci IRCnet?
Na ftp.irc.org.
Jaka jest najnowsza wersja ircd używanego w IRCnecie?
Najnowsza stabilna wersja to 2.11.2.
Gdzie znajdę opis, jak je skonfigurować?
Archiwum z ircd zawiera również dokumentację.
Czy mogę zlinkować swój serwer z *.irc.pl?
Nie.
Czy w IRCnecie istnieją serwisy?
Tak, użyj /servlist do ich wylistowania. Najpopularniejsze to Alis (Advanced List Service), zastępujący komendę /list, i NoteServ, umożliwiający zostawienie wiadomości dla użytkownika, którego w danej chwili nie ma na IRC. Więcej informacji: /squery nazwaserwisu help (lub /info).
Czy w IRCnecie istnieją G:line?
Nie ma takiej potrzeby. Klienci z hostów wpisanych w I:lines na serwerach w .pl nie są wpuszczani przez inne serwery (z małymi wyjątkami, ale generalnie zasada jest taka, żeby obsługiwać tylko lokalnych klientów), zatem nie zachodzi konieczność ich dalszego przesyłania. W wielu krajach stosuje się za to system synchronizowania K: i I:lines; tak jest również w polskiej części IRCnetu.
Czy w polskiej części IRCnetu istnieje serwer obsługujący IPv6?
Tak. A w serwery nie zajrzał, a?

!Kanały

Jak utworzyć !kanał?
/join !!kanał. Więcej o !kanałach przeczytasz w dziale kanały.
Przy próbie wejścia na !kanał dostałem komunikat: Duplicate !kanał recipients. Join aborted.
Najwyraźniej na skutek netsplitu powstały dwa !kanały o tej samej krótkiej nazwie. Użyj komendy /quote list !kanał, aby sprawdzić, jakie noszą nazwy. Otrzymasz mniej więcej taki komunikat:
!ZLAZPkanał 1
!POGRMkanał 2
Aby wejść na któryś z tych kanałów, jako argument dla JOIN musisz podać pełną nazwę wraz z prefiksem, np. /JOIN !POGRMkanał.

reop mode

Co się stanie, jeśli !kanał ma ustawione i +r, i +R?
+r nie będzie w ogóle brane pod uwagę.
Po jakim czasie sesja, która weszła na kanał z bezopiem, a jest dopisana do reop listy, powinna dostać opa?
+R zaopuje ją po czasie 'LDCTL od zakończenia splitu + losowy ale nie większy niż 5 minut', gdzie LDCTL jest zmienną zdefiniowaną dla serwera. Możesz ją znaleźć w /stats d. Więcej o /stats d.

Inne

Co robić w przypadku desynchu?
Nic, samo kiedyś się wyrówna.
Na moim kanale panuje bezopie. Czy ircoperator może zaopować moją lub wskazaną sesję?
Ircoperatorzy nie mają technicznych możliwości, aby zaopować kogoś na kanale, na którym sami nie posiadają opa.
Czy ircoperator może wchodzić na kanały +i/+k bez zaproszenia bądź posiadania poprawnego klucza? Albo widzieć klientów znajdujących się na kanałach +s/+p bez wchodzenia na nie?
Nie może.

Dostęp do serwerów (I:line)

Jak otrzymać dostęp do polskich serwerów IRC?
Staramy się, żeby wszystkie polskie klasy adresowe IPv4 i IPv6 miały dostęp do polskich serwerów IRC. Jeżeli Twój IP nie ma dostępu (komunikat "Unauthorized connection"), to napisz na adres iline at irc dot pl prośbę o dodanie Twojego IP.
Nie dodajemy tuneli 6to4, nie dodajemy adresów spoza Polski (można korzystać z wielu otwartych serwerow v6).

Abuse, takeover, K:line

Dostałem K:line. Za co?
Dość dobre przybliżenie powodu możesz znaleźć w zasadach otrzymywania K:line. Pamiętaj też o tym, że administratorzy IRC mają prawo zablokować dostęp dowolnej sesji -- Twojej też. Nie muszą się z tego tłumaczyć -- program ircd to ich własność, korzystasz z niego dzięki ich dobrej woli.
Jeśli dostałeś K:line w związku z brakiem identa, zajrzyj do archiwum nowin.
Dostałem K:line. Co teraz?
Jeśli uważasz, że stała się bolesna niesprawiedliwość, idź na stronę o K:line i wyślij list do ircoperatora. Jeśli jednak niesprawiedliwość nie była aż tak strasznie niesprawiedliwa, przenieś się lepiej na jakąś inną sieć niż IRCnet.
Dostałem dziwnego K:line -- nie ma ani autora, ani daty zakończenia. Nie ma go w bazie K:lines, nie mogę wysłać maila z odwołaniem. Wygląda tak: You (*@256.354.13.42) are banned from this server: OPENSYNC clones Closing Link: *[*@256.354.13.42] (K-lined: OPENSYNC clones). O co chodzi?
"OPENSYNC" to efekt synchronizacji bazy K:line z innym serwerami w IRCnecie, które wpuszczają wszystkich klientów. Postawić go może wielu ircoperatorów i wcale nie musiało to być przewinienie w sieci .irc.pl. Możesz spróbować się odwoływać pod adresem abuse at open dot ircnet dot net.
Przejęto mi kanał.
Siądź spokojnie, życie toczy się dalej. Wyślij logi na adres abuse at irc dot pl, przenieś się ze znajomymi na #kanał2 (albo lepiej na !kanał) i tam rozmawiaj. Przeczytaj tekst Kasiego o radzeniu sobie z takeoverami.
Ale ja chcę się pozbyć tych [...] z kanału!
Wpisz /ADMIN nick_abusera i wyślij mailem skargę wraz z logami na adres tam podany.
Będzie szybciej, jak wkleję logi na mesga ircopowi.
Przednia myśl. To w rzeczy samej bardzo szybki sposób na dostanie KILLa lub K:line za flood. Wszelkie logi należy wysyłać na adres abuse at irc dot pl i tylko tam.

Format przysyłanych logów

Jeśli musisz przysłać logi dokumentujące jakieś zdarzenie, muszą one zawierać dokładne informacje. Konieczne jest WHOIS nick nick na każdy nick biorący udział w zdarzeniu.

Logi, w których podane są niepełne informacje (ucięte przez skrypty), zwykle zostają automatycznie odrzucone, ponieważ bardzo ciężko jest to później sprawdzić. Ze zrozumiałych względów z zapisu:

07:29 nick [ident@jakis.host.w.pl] has joined #kanal

wynika więcej niż z:

Joins: nick

Podobnie jak:

07:28 MODE/#kanal [+o nick2] by nick [ident@jakis.host.w.pl]

jest lepsze od:

Mode +o nick2 by nick

Nie interesuje nas, że Twój skrypt/program tak to formatuje -- przekonfiguruj go, jeśli trzeba. Od serwera Twój klient dostaje tyle:

NICK shogtest
:eeeeeee!shog@terror.org.pl NICK :shogtest

JOIN #eviltest
:shogtest!shog@terror.org.pl JOIN :#eviltest
:warszawa.irc.pl 353 shogtest = #eviltest :@shogtest 
:warszawa.irc.pl 366 shogtest #eviltest :End of NAMES list.

MODE #eviltest +v shogtest
:shogtest!shog@terror.org.pl MODE #eviltest +v shogtest 

WHO #eviltest
:warszawa.irc.pl 352 shogtest #eviltest shog terror.org.pl
     warszawa.irc.pl shogtest H@ :0 e
:warszawa.irc.pl 315 shogtest #eviltest :End of WHO list.

KICK #eviltest shogtest
:shogtest!shog@terror.org.pl KICK #eviltest shogtest :shogtest

PART #eviltest
:shogtest!shog@terror.org.pl PART #eviltest :shogtest

...czyli wystarczająco dużo, żeby bardzo dokładnie i przejrzyście udokumentować każde zdarzenie.