Nowości w wersji 2.10 serwera ircd

Flagi użytkowników

Flaga użytkownika +a, ustawiana automatycznie poprzez polecenie /AWAY, jest obecnie przekazywana między serwerami. Dzięki temu po literce G (Gone) lub H (Here) w spisie użytkowników dostarczanym przez komendę /WHO lub odpowiedzi nick is away na komendę /WHOIS nick, widać od razu, kto "jest away".

Jednak między serwerami przenoszona jest tylko flaga, a więc tekst podany przez użytkownika w komendzie /AWAY nie będzie widoczny poprzez /WHOIS nick dla użytkowników innych serwerów -- zamiast niego pokazywany jest standardowy napis Gone. W celu obejrzenia tego tekstu należy zapytać o to serwer użytkownika komendą /WHOIS serwer nick lub, w łatwiejszej do użycia wersji, /WHOIS nick nick.

!Kanały

Najważniejszą zmianą związaną z obsługą kanałów w nowych serwerach jest prowadzenie nowego typu kanałów o nazwie zaczynającej się od "!" zamiast tradycyjnego "#". !Kanały są próbą rozwiązania problemu przejmowania kanałów na splicie (częsta metoda tzw. takeoveru). Sposób polega na tym, że jeśli dochodzi do splitu, a ktoś próbuje wejść na kanał na serwerze, na którym kanał w danej chwili nie istnieje, wówczas do podanej przez niego nazwy kanału dodawany jest losowy przedrostek.
Przykładowo /JOIN !kanał spowoduje wejście na !<przedrostek>kanal.
Kanały takie tworzy się poprzez /JOIN !!kanał.

Dodatkowo dla !kanału można ustawić nowy tryb +r (reop), co spowoduje, że jeśli żaden z użytkowników kanału nie będzie miał opa, a na kanale będzie nie więcej niż 5 osób, to po jakimś czasie serwer da opa wszystkim na kanale. Jeśli natomiast będzie więcej użytkowników, to opa dostanie ktoś losowo wybrany spośród nich.

Nowe atrybuty kanałów

+e (exceptions) -- wyjątki do banów

Można więc ustawić wyjątki od "zgrubnego" bana, na przykład:
MODE #kanał +b *!*@*.pl
MODE #kanał +e *!*@*.edu.pl
powoduje, że nie mogą wejść na kanał użytkownicy z domeny *.pl, ale mogą wejść użytkownicy z domeny *.edu.pl.

+I (invitations) -- stałe zaproszenia na kanały +i

Umożliwia ustawienie stałych zaproszeń na kanał wyłącznie za zaproszeniem (+i), dzięki czemu wymienione osoby będą mogły wchodzić na niego zawsze. Wygodne -- i dzięki temu nie jest konieczne trzymanie na takich kanałach bota zapraszającego. Użycie tak jak +b, a więc na przykład: /MODE #kanal +I *!user@jakis.komputer.pl powoduje, że użytkownik user z komputera jakis.komputer.pl posługując się dowolnym nickiem będzie mógł wejść na kanał #kanał.

Ponadto invite jest silniejszy od bana, czyli jeśli kogoś zapraszamy (/INVITE), to wejdzie on na kanał niezależnie od tego, czy ma bana, oraz jaki jest limit (+l). Zabanowani głosu nie mają -- czyli jeśli ktoś ma bana, to nie może nic powiedzieć na kanale, chyba że ma +o/+v.

Tryby

&kanały i !kanały uzyskały nowy tryb -- +a. Jest to tryb powodujący włączenie anonimowości na kanale. Wszyscy wchodzący na kanał mają nicka anonymous i adres anonymous@anonymous:

*** anonymous (anonymous@anonymous.) has joined channel !CDZQPkanal

Nie widać prawdziwych adresów, nie widać prawdziwych nicków. Tryb ten może ustawić tylko pierwsza osoba, która znajdzie się na kanale, poleceniem /MODE !kanał/&kanał +a:

*** The anonymous flag is being set on channel !CDZQPkanal.
*** Be aware that anonymity on IRC is NOT securely enforced!

Jeżeli potem ktokolwiek już na niego wejdzie, to +a nie można już zdjąć z kanału:

*** You're not the original channel operator

Z anonimowością nie jest tak do końca, bo o ile wszyscy mają nicka anomymous i np. /MODE !kanał +o anonymous nie zadziała, to działa podanie w poleceniu prawdziwego nicka, i wówczas na kanale pojawią się teksty typu:

*** Mode change "+o user2" on channel !CDZQPkanal by user1
*** Mode change "-o user2" on channel !CDZQPkanal by user1
*** user2 has been kicked off channel !CDZQPkanal by user1 (user1)

co zdradza tożsamość przynajmniej jednego z użytkowników.

Serwery

Zmiany mniej widoczne dla większości użytkowników to przede wszystkim nowy sposób wymiany informacji pomiędzy serwerami zaraz po ich połączeniu (NJOIN) oraz dodatkowe metody weryfikacji klienta w trakcie podłączania (demon iauth).