Tłumaczenie                         P. Kucharski
Network Working Group                      C. Kalt
Request for Comments: 2811                 kwiecień 2000
Aktualizuje: 1459
Kategoria: Informacyjne


              IRC: Zarządzanie kanałem

Status tego memo

 Memo to zawiera informacje dla społeczności internetowej. Nie specyfikuje
 standardu internetowego żadnego rodzaju. Dystrybucja tego memo nie jest
 ograniczona.

Notatka o prawach własności

  Copyright (C) The Internet Society (2000). All Rights Reserved.

  [...]

2. Definicja kanału

  Kanał to nazwana grupa jednego lub więcej użytkowników, którzy 
  otrzymują wiadomości adresowane do tego kanału. Kanał jest opisany 
  przez jego nazwę, właściwości i aktualnych członków.

2.1 Nazwy

  Nazwy kanałów to napisy (zaczynające się od '&', '#', '+' lub '!')
  o długości nie większej niż pięćdziesiąt (50) znaków. Nazwy kanałów
  nie są wrażliwe na wielkość liter.

  Oprócz wymagania, żeby pierwszy znak był '&', '#', '+' lub '!' (od tej
  pory nazywanymi "prefiksem kanału"), nazwa kanału nie może zawierać
  żadnych spacji (' '), znaku CTRL-G (^G lub ASCII 7) ani przecinka (',').
  Dodatkowo dwukropek (':') jest używany jako znak rozdzielający maskę
  kanału.

  [...]

2.2 Zakres istnienia kanałów

  Kanał jest znany przez jeden lub więcej serwerów sieci IRC. Użytkownik
  może zostać członkiem tylko tych kanałów, które są znane serwerowi, do
  którego użytkownik jest podłączony. Wszystkie serwery, które znają dany
  kanał, muszą ze sobą sąsiadować po to, żeby wiadomości adresowane na ten
  kanał mogły zostać wysłane do wszystkich członków kanału.

  Kanały z prefiksem '&' są lokalne dla serwera, na którym został utworzone.

  Inne kanały są znane jednemu lub większej ilości serwerów, które są
  połączone w sieć, w zależności od maski kanału:

   Jeśli kanał nie posiada maski, kanał jest znany wszystkim serwerom.

   Jeśli kanał ma maskę, to kanał ten może być znany tylko tym serwerom,
   które pasują do maski kanału. Ponieważ inne serwery nie mają pojęcia
   o istnieniu takiego kanalu, obszar uformowany przez serwery mające
   nazwę pasującą do maski musi być ciągły, żeby wszystkie te serwery
   znały ten kanał. Użycie masek kanałów jest najlepsze w połączeniu
   z maskowaniem serwerów [IRC-SERVER].

2.3 Właściwości kanału

  Każdy kanał ma swoje właściwości, które są zdefiniowane w trybach 
  kanałowych. Tryby kanałowe mogą być zmieniane przez członków kanału. 
  Tryby wpływają na sposób, w jaki serwery zarządzają kanałami.

  Kanały z prefiksem '+' nie posiadają trybów kanałowych. Oznacza to, 
  że wszystkie tryby są zdjęte za wyjątkiem trybu kanału 't', który 
  jest ustawiony.

2.4 Uprzywilejowani członkowie kanału

  Aby umożliwić członkom kanału zachowanie porządku i jakiejś kontroli 
  nad kanałem, niektórzy członkowie kanału są uprzywilejowani.
  Tylko ci członkowie mogą przeprowadzać następujące akcje na kanale:

    INVITE - zaprasza klienta na kanał z ustawionym trybem +i
    KICK  - usuwa klienta z kanału
    MODE  - zmienia tryby kanału, a także przywileje członków
    PRIVMSG - wysyła wiadomości na kanał z ustawionym trybem +m
    TOPIC  - zmienia temat kanału na kanale z ustawionym trybem +t

2.4.1 Operatorzy kanału

  Operatorzy kanału (znani także jako "chanopi") na danym kanale są uważani
  za "właścicieli" tego kanału. Własność kanału jest współdzielona między
  wszystkich operatorów kanału.

  Operatorzy kanału są identyfikowani przez znak '@' przed ich nickiem
  przy wszystkich komendach łączących nicki i dany kanał (tj. odpowiedzi
  na komendy NAMES, WHO czy WHOIS).

  Jako że kanały zaczynające się od prefiksu '+' nie posiadają trybów
  kanałowych, żaden z członków tego kanału nie może mieć statusu operatora
  kanału.

2.4.2 Twórca kanału

  Użytkownik, który tworzy kanał z prefiksem '!' jest identyfikowany
  jako "twórca kanału". Po utworzeniu kanału użytkownikowi jest także
  nadawane uprawnienie operatora kanału.

  Twórca kanału ma możliwość ustawiania niektórych trybów kanału, których
  nie mogą ustawiać operatorzy kanału.

  Twórca kanału jest odróżniany od operatora kanału przez wydanie specjalnej
  komendy MODE. Przeczytaj dokument "Protokół klienta IRC" [IRC-CLIENT], żeby
  dowiedzieć się więcej na ten temat.

  [...]

4. Tryby kanału

  Kanały mają dostępne następujące tryby:

    O - status "twórcy kanału" (tylko serwer)
    o - przyznaje/zabiera przywilej operatora kanału
    v - przyznaje/zabiera przywilej głosu

    a - włącza anonimowość na kanale (bez możliwości wyłączenia)
    i - kanał tylko na zaproszenie
    m - moderacja kanału
    n - możliwość wysyłania wiadomości spoza kanału
    q - tryb cichy (tylko serwer)
    p - tryb prywatny
    s - tryb sekretny
    r - włącza reopowanie kanału
    t - zastrzega ustawianie tematu tylko dla operatorów

    k - klucz kanału (hasło);
    l - limit użytkowników na kanale

    b - maska użytkowników, którzy nie mogą wejść na kanał (tzw. ban)
    e - maska użytkowników, którzy mogą wejść na kanał mimo bana
    I - maska użytkowników, którzy mogą wejść bez zaproszenia na
      kanał z ustawionym trybem tylko na zaproszenie

  Jeśli nie zastrzeżono inaczej, wszystkie te tryby mogą być zmieniane
  przez operatorów kanałów przy użyciu komendy MODE zdefiniowanej
  w dokumencie "Protokół klienta IRC" [IRC-CLIENT].

4.1 Status członków kanału

  Tryby w tej kategorii przyjmują nick jako argument i wpływają na
  przywileje przyznawane użytkownikowi.

4.1.1 Status twórcy kanału

  Tryb 'O' jest używany tylko w powiązaniu z bezpiecznymi kanałami
  (z prefiksem '!') i nie może być zmieniany przez użytkowników.
  Serwery używają go do nadania użytkownikowi tworzącemu kanał status
  "twórcy kanału".

4.1.2 Status operatora kanału

  Tryb 'o' jest używany do przełączania przywileju operatora kanału.

4.1.3 Przywilej głosu

  Tryb 'v' jest używany do przełączania przywileju głosu. Użytkownicy
  z nadanym przywilejem głosu mogą rozmawiać na kanałach moderowanych.
  (Zobacz sekcja 4.2.3 (Kanał moderowany)).

4.2 Tryby kanału

  Tryby w tej kategorii są używane do zdefiniowania właściwości,
  które wpływają na sposób działania kanału.

4.2.1 Tryb anonimowy

  Tryb kanału 'a' definiuje kanał jako anonimowy. Oznacza to, że
  wiadomości od użytkowników wysyłane na ten kanał muszą być zamaskowane
  przez serwer. W celu zamaskowania nadawca wiadomości jest zmieniony
  na "anonymous!anonymous@anonymous." (czyli pseudoużytkownik o nicku 
  "anonymous", nazwie użytkownika "anonymous" z komputera o nazwie 
  "anonymous.").

  [...]

  Na kanałach z prefiksem '&' ta flaga może zostać włączona przez operatora
  kanału, a na kanałach z prefiksem '!' tylko przez twórcę kanału. Ten tryb
  nie może być dostępny na innych typach kanałów.

  Odpowiedzi na komendy WHOIS, WHO i NAMES nie mogą odkryć obecności innych
  użytkowników na kanałach z ustawionym trybem anonimowości.

4.2.2 Kanał na zaproszenie

  Kiedy kanał ma ustawiony tryb 'i', użytkownicy mogą wejść na kanał tylko 
  wtedy, gdy ich maska pasuje do listy zaproszeń (patrz sekcja 4.3.2) lub
  gdy zostali zaproszeni przez operatora kanału. Tryb ten ogranicza 
  możliwość użycia komendy INVITE (zobacz "IRC: Protokół klienta" 
  [IRC-CLIENT]) do operatorów kanału.

4.2.3 Kanał moderowany

  Ustawienie trybu 'm' jest używane do kontrolowania, kto może mówić
  na kanale. Gdy jest ustawiony, tylko operatorzy kanału i członkowie 
  kanału z przywilejem głosu mogą wysyłać wiadomości na kanał.

  Tryb ten oddziałuje tylko na użytkowników.

4.2.4 Zakaz wysyłania wiadomości spoza kanału

  Gdy kanał ma ustawiony tryb 'n', tylko członkowie kanału mogą wysyłać
  wiadomości na ten kanał.

  Tryb ten oddziałuje tylko na użytkowników.

4.2.5 Cichy kanał

  Tryb 'q' jest używany tylko przez serwery. Gdy jest ustawiony, ogranicza
  rodzaj informacji wysyłanych do użytkowników o kanale; wejścia i wyjścia
  innych użytkowników oraz zmiany nicków nie są wysyłane. Z punktu widzenia
  użytkownika kanał ma tylko jednego użytkownika.

  Tryb ten jest używany przy tworzenia specjalnych lokalnych kanałów, na które
  serwer wysyła informacje o jego działaniu. Sposób ten jest bardziej wydajny
  i elastyczny niż flaga użytkownika 's', zdefiniowana w RFC 1459 [IRC].

4.2.6 Kanały prywatne i sekretne

  Tryb kanału 'p' jest używany do zaznaczenia kanału jako prywatnego,
  a 's' -- sekretnego. Oba tryby są podobne i ukrywają istnienie kanału
  przed innymi użytkownikami.

  Oznacza to, że nie ma możliwości na poznanie nazwy kanału, jeśli się
  nie jest jego członkiem. Innymi słowy, kanały te muszą być pominięte
  w odpowiedzi na komendy takie jak WHOIS.

  Kiedy kanał jest sekretny, dodatkowo dla komend takich jak TOPIC, LIST 
  i NAMES serwer będzie działał tak, jakby kanał nie istniał. Trzeba 
  zauważyć, że jest jeden wyjątek od tej
  zasady: serwery poprawnie odpowiedzą na komendę MODE.

  Tryby kanału 'p' i 's' nie mogą być ustawione równocześnie. Jeśli
  tryb 'p' ustawia serwer, a tryb 's' jest już ustawiony na kanale,
  zmiana ta zostanie zignorowana. Zdarza się tak tylko w trakcie leczenia
  splitu (wspomnianej w dokumencie "IRC: Protokół serwera" [IRC-SERVER]).

4.2.7 Tryb reopowania

  Tryb 'r' jest dostępny tylko na kanałach z prefiksem '!' i może zostać
  ustawiony tylko przez twórcę kanału.

  Tryb ten jest używany do zapobiegania bezopiu na kanale. 
  Gdy ten tryb jest ustawiony, kanał, który stracił wszystkich
  operatorów na czas dłuższy niż czas reopu, powoduje uruchomienie
  mechanizmu reopowania jednego lub wszystkich członków kanału. Procedura
  ta jest opisana dokładniej w sekcji 5.2.5 (Mechanizm reopowania).

4.2.8 Temat

  Tryb 't' jest używany do ograniczenia użycia komendy TOPIC tylko dla
  operatorów kanału.

4.2.9 Limit użytkowników

  Limit użytkowników może zostać ustawiony na kanale trybem 'l'.
  Kiedy liczba użytkowników na kanale osiągnie wartość limitu, serwer
  nie może pozwolić na wejście na kanał lokalnym użytkownikom, chyba że
  zostali zaproszeni przez operatora kanału.

  Wartość limitu jest podawana w odpowiedzi na komendę MODE tylko członkom
  kanału.

4.2.10 Klucz

  Kiedy kanał ma ustawiony klucz (przez użycie trybu 'k'), serwery
  muszą odrzucać próby wejścia na kanał bez poprawnego klucza.

  Klucz jest podawany w odpowiedzi na komendę MODE tylko członkom kanału.

4.3 Kontrola dostępu do kanału

  Ostatnia kategoria trybów jest używana do kontrolowania dostępu
  do kanału. Tryby te jako argumenty przyjmują maskę.

  W celu ograniczenia wielkości bazy z trybami kontroli dostępu,
  serwery mogą ograniczyć ilość takich trybów dla każdego kanału.
  Jeśli takie ograniczenie jest założone, musi dotyczyć tylko klientów.
  Limit taki powinien być jednorodny w całej sieci.

4.3.1 Bany i wyjątki

  Kiedy użytkownik próbuje wejść na kanał, jego serwer sprawdza, czy
  adres użytkownika pasuje do którejś z masek banów ('b') dla tego kanału.
  Jeśli tak, użytkownik nie może wjść na kanał, chyba że jego adres
  pasuje także do jednej z masek wyjątków ('e') tego kanału.

  Serwery nie mogą pozwolić zabanowanym członkom kanału na mówienie
  na tym kanale, chyba że członek taki jest równocześnie operatorem
  kanału lub ma przywilej głosu. (Zobacz sekcja 4.1.3 (Przywilej głosu)).

  Zabanowany użytkownik może wejść na kanał pod warunkiem, że został
  zaproszony przez operatora kanału.

4.3.2 Lista zaproszeń

  Na kanały tylko na zaproszenie (patrz sekcja 4.2.2 (Kanał na zaproszenie))
  mogą wejść bez zaproszenia użytkownicy, których adres pasuje do listy
  zaproszeń ('I') na tym kanale.

5.1 Śledzenie ostatnio używanych kanałów

  Mechanizm ten jest znany popularnie jako "Channel Delay" i zwykle
  dotyczy kanałów z prefiksem '#' (patrz sekcja 3.1 "Kanały standardowe").

  Kiedy zdarza się split sieci, serwery powinny pamiętać, które kanały
  straciły operatorów kanału w wyniku takiego rozłączenia. Kanały te
  są w specjalnym stanie, który trwa przez pewien czas. W tym stanie
  kanały nie znikają. Jeśli wszyscy członkowie kanału opuszczą ten kanał,
  staje się on niedostępny - klienci lokalnego serwera nie mogą wejść 
  na ten kanał dopóki jest pusty.

  Kanał niedostępny staje się dostępny ponownie albo gdy użytkownik
  innego serwera wejdzie na ten kanał (jako wynik leczenia splitu), albo
  gdy upłynie okres ochrony (w tym wypadku kanał przestaje istnieć
  i może zostać utworzony ponownie).

  [...]

5.2.5 Mechanizm reopowania

  Gdy na kanale jest bezopie przez czas dłuższy niż "czas reopu"
  i ma ustawiony tryb 'r' (patrz sekcja 4.2.7 (Tryb reopowania)),
  serwery IRC mają za zadanie przywrócenie na kanale statusu
  operatora kanału niektórym jego członkom.

  Dokładna logika używana przez obecną implementację jest opisana poniżej.
  Serwery mogą używać innego mechanizmu, ale jest zalecane, żeby
  wszystkie serwery w sieci używały tego samego mechanizmu, aby zachować
  spójność i sprawiedliwość. Z tych samych powodów "czas reopu" powinien
  być taki sam na wszystkich serwerach całej sieci. [...]

  a) mechanizm reopowania jest włączony po losowym czasie po upłynięciu
   "czasu reopu". To powinno ograniczyć możliwość wyzwolenia mechanizmu
   w tym samym czasie (dla tego samego kanału) na różnych serwerach.

  b) jeśli kanał jest mały (pięciu (5) użytkowników lub mniej) i upłynął
   czas ochrony kanału ("channel delay"), serwer ma reopować wszystkich
   członków kanału, jeżeli przynajmniej jeden z jego członków korzysta
   z tego serwera.

  c) jeśli kanał jest mały (pięciu (5) użytkowników lub mniej) i upłynął
   "czas reopu", serwer ma reopować wszystkich członków kanału.

  d) w pozostałych przypadkach należy reopować przynajmniej jednego
   członka kanału, w sposób wbudowany w serwer. Jeśli serwer tego
   nie zrobi, metoda musi być taka, że zrobi to inny serwer. Metoda
   powinna być taka sama na wszystkich serwerach sieci. Dobrym sposobem
   jest zwykła losowość.
   (Aktualna implementacja próbuje wybrać lokalnego członka kanału,
   który nie był zbyt długo bezczynny, a jeśli takiego nie ma, to
   odkłada akcję na później w nadziei, że inny serwer znajdzie takiego
   niezbyt bezczynnego klienta. Jest to trochę zbyt skomplikowane, gdyż
   tylko serwer klienta zna jego czas bezczynności.)

6.3 Kolizje i tryby kanału

  Dokument "IRC: Protokół serwera" [IRC-SERVER] opisuje, w jaki sposób
  dane są wymieniane, gdy dwa serwery połączą się ze sobą. Efektem kolizji 
  kanałów jest ich złączenie, tj. wynikowy kanał za użytkowników ma 
  wszystkich użytkowników tych kanałów na obu serwerach przed połączeniem.

  Podobnie każdy serwer wysyła tryby kanałowe do drugiego serwera.

  [...]

  Jeśli jakiś tryb jest ustawiony na jednym serwerze, po połączeniu musi 
  być także ustawiony na drugim serwerze (za wyjątkiem opisanym w sekcji 
  4.2.6).

  Tematy nie są przesyłane w trakcie połączenia. 
  Jednakże tryby 'l' i 'k' zostają zamienione, jeśli były różne na obu
  serwerach przed połączeniem, i nie ma żadnego mechanizmu, który by 
  pozwolił ustalić, który tryb powinien zostać. Naprawianie takich 
  rozbieżności zostało pozostawione operatorom kanału.

6.4 Wyczerpanie zasobów

  Tryby z maskami jako parametrami zdefiniowane w sekcji 4.3 powodują,
  że serwery IRC (i sieć) są narażone na proste nadużycia: pojedynczy
  operator kanału może ustawić tak dużo różnych masek na kanale, że 
  spowoduje to wyczerpanie się pamięci serwera, a także przepustowości 
  sieci (informacje te są bowiem propagowane do innych serwerów). Z tego 
  powodu zalecane jest, żeby na ilość trybów z maskami na jednym kanale 
  był zakładany limit, tak jak o tym wspomniano w sekcji 4.3.

  Dodatkowo mogą zostać użyte bardziej skomplikowane mechanizmy, aby 
  uniknąć ustawiania na jednym kanale redundantnych masek.

  [...]

10. Odnośniki

  [...]

  [IRC]    Oikarinen, J. and D. Reed, "Protokół IRC", RFC 1459, maj 1993.

  [IRC-ARCH]  Kalt, C., "IRC: Architektura", RFC 2810, kwiecień 2000.

  [IRC-CLIENT] Kalt, C., "IRC: Protokół klienta", RFC 2812, kwiecień 2000.

  [IRC-SERVER] Kalt, C., "IRC: Protokół serwera", RFC 2813, kwiecień 2000.