Parametry do STATS

stats info opis
? serwery lista podłączonych serwerów
a,A konfiguracja iauth  
b,B B-linie służą do informowania klientów, którego serwera mają użyć, jeśli bieżący jest przepełniony
c,C C-linie oraz N-linie które serwery mogą się z danym serwerem łączyć (małe 'c' oznacza łącze kompresowane gzipem)
d,D #define wkompilowane w serwer różne stałe wpływające na zachowanie serwera
f,F lista fd dokładne info o połączeniach TCP (tylko dla ircopów)
h,H H-linie, L-linie oraz D-linie opisują, które serwery mogą przedstawiać nam inne serwery, a które mogą być tylko liśćmi
i,I I-linie dostęp do serwera; małe 'i' to dostęp z restrykcjami; wykorzystywana jest pierwsza pasująca I-linia
k tklinie tymczasowa blokada wejścia na serwer
K K-linie blokada wejścia na serwer
l,L klienci lista podłączonych klientów; wielkie 'L' pokazuje IP zamiast nazwy; można użyć maski; bez parametru pokazuje listę wszystkich podłączonych klientów (oczywiście tylko ircopom)
o,O O-linie lista ircoperatorów; małe 'o' oznacza operatora lokalnego
p,P pingi statystyki pingów do serwerów
q,Q Q-linie kwarantanny; praktycznie nie są używane, służą do odcinania innych serwerów
r,R użycie systemu zużycie pamięci, procesora, sygnały etc.
s,S S-linie serwisy
t,T statystyki o połączeniach, klientach, serwerach, przesyłanych bajtach i mnóstwo innych
u,U uptime czas życia serwera
v,V V-linie ograniczenia przyjmowania serwerów w zależności od wersji
x,X listinfo tylko w trybie DEBUG, informacje o listach
y,Y Y-linie klasy użytkowników
z,Z zużycie pamięci "Z" oblicza rzeczywiste (tylko dla ircopów); "z" podaje przybliżone wyniki

Objaśnienia STATS d

skrót nazwa opis
HUB HUB czy serwer może być hubem
MS MAXSERVERS maksymalna liczba podłączonych serwerów
LQ LISTEN QUEUE maksymalna liczba połączeń oczekujących na porcie na obsłużenie przez ircd (parametr do funkcji listen())
MXC MAXCONNECTIONS maksymalna liczba połączeń do serwera
TS TIMESEC czas oczekiwania między sprawdzeniami socketów przy braku ruchu
HRD HANGONRETRYDELAY opóźnienie przy próbie szybkiego podłączenia się do świeżo odsplitowanego serwera
HGL HANGONGOODLINK szybkie podłączenie (j.w.) jest wykonywane tylko wtedy, gdy łącze wcześniej było utrzymane dłużej niż HGL
WWD WRITEWAITDELAY czas oczekiwania na zakończenie write()
ATO ACCEPTTIMEOUT czas oczekiwania na zakończenie fazy autoryzacji (DNS i iauth)
KCTL KILLCHASETIMELIMIT liczba sekund po zmianie nicka, w ciągu których KILL działa jeszcze na stary nick
DCTL DELAYCHASETIMELIMIT czas ochrony nicka (NickDelay) i kanału (ChannelDelay) w przypadku splitu (słynne "Nick/channel is temporarily unavailable")
LDCTL LDELAYCHASETIMELIMIT czas ochrony !kanałów
CF CLIENT_FLOOD maksymalna liczba bajtów, które klient może wysłać w krótkim czasie do serwera bez rozłączenia za flood
MCPU MAXCHANNELSPERUSER maksymalna liczba kanałów, na które może wejść użytkownik; kanały lokalne się nie liczą, chyba że już jesteśmy na MCPU kanałach
H HOSTLEN maksymalna długość nazwy hosta
N NICKLEN ...nicka
U USERLEN ...loginu
R REALLEN ...info ($IRCNAME)
T TOPICLEN ...topica i komentarzy w KICK, PART etc.
C CHANNELLEN ...nazwy kanału
P PASSWDLEN ...hasła (do I-linii)
K KEYLEN ...klucza na kanał
BS BUFSIZE wielkość bufora na naprawdę różne rzeczy ;)
MXR MAXRECIPIENTS nieużywane
MXB MAXBANS maksymalna liczba (w sumie) banów/I/e na kanale
MXBL MAXBANLENGTH maksymalna długość bana/I/e na kanale
PY MAXPENALTY maksymalna kara w postaci opóźnienia przetwarzania poleceń klienta
ZL ZIP_LEVEL stopień kompresji łącza
CM CLONE_MAX maksymalna liczba połączeń z jednego IP w ciągu czasu CP
CP CLONE_PERIOD czas (w sekundach) do sprawdzania CM
DC DELAY_CLOSE opóźnienie (w sekundach) rozłączenia sesji TCP odrzuconych połączeń
AC auto connect czy serwer będzie próbował się podłączyć do innych
CA client accept czy serwer będzie przyjmować połączenia od klientów
S split czy serwer jest w stanie splitu
SS split servers liczba serwerów, poniżej której serwer przełącza się w split
SU split users liczba użytkowników, poniżej której serwer przełącza się w split
CCL CLIENTS_CHANNEL_LEVEL typ informacji wysyłanych na &CLIENTS

Objaśnienia STATS i

stats i warszawa.irc.pl
*** I 127.0.0.1 * <NULL> 0 666 FN
*** I 194.145.96.12 <NULL> akson.sgh.waw.pl 0 128 -
*** I unknown@194.145.96.0/20 <NULL> <NULL> 0 0 R

Od lewej: pola "adres IP", potem "hasło" "nazwa hosta", "port", "klasa użytkownika" oraz flagi.

Jeśli I:line jest na hasło, to pokazywana jest '*', jeśli nie ma hasła, to '<NULL>'; hasło trzeba podać przy próbie połączenia się z serwerem (jeśli pasujesz do tej I:linii). Pole "port" określa, dla których portów ta I:linia jest aktywna; jeśli jest puste, 0 lub -1, to oznacza wszystkie porty. Pole "klasa" określa, pod którą Y:linię będą podlegać użytkownicy z tej I:linii (tam są m.in. zdefiniowane limity).

Flagi mogą być następujące:

Teraz najistotniejsze: pola "adres" i "nazwa". Pola te określają, którzy użytkownicy mogą się podłączyć do danego serwera. Działa to tak (ircd 2.11), że serwer sprawdza, czy "user@host" klienta pasuje do pola "nazwa" oraz czy adres IP klienta pasuje do pola "adres"; jeśli tak, to klient jest wpuszczany. W przeciwnym wypadku serwer przechodzi do sprawdzania kolejnej I:linii. Jeśli klient nie pasuje do żadnej z nich, to oczywiście jest odrzucany. UWAGA: Jeżeli pole "nazwa" jest puste, to klient będzie widoczny na IRC jako nazwa hosta lub adres IP, jeśli nazwa hosta klienta nie będzie dostępna.

Brak identa jest dla serwera IRC jednoznaczny z nazwą użytkownika "unknown".

Objaśnienia STATS l

stats l Beeth
*** Beeth[chopin@jantar.sgh.waw.pl] 0 46706 3490 4442 200 408479

Po kolei liczby te oznaczają: sendQ, otrzymane linie, otrzymane bajty, wysłane linie, wysłane bajty, sekundy podłączenia do serwera.

Przy serwerach możemy też zobaczyć porty, na których nasłuchują:

stats l warszawa.irc.pl
*** hub2.irc.pl 0 60 10 40 74 :40
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@333.12.345.56.6667] 0 11 67 21 73 :40
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@333.123.45.67.5999] 0 0 0 0 0 :40
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@333.123.44.67.6666] 0 82 48 96 26 :40
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@333.123.45.67.6667] 0 12 76 18 52 :40
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@333.123.45.67.6668] 0 36 29 59 16 :40

Pierwsza linia to serwer, do którego jest podłączony (na końcu oczywiście jak długo). Kolejne to lokalne IP (w przykładzie zmyślone) i porty, na których nasłuchuje serwer. Widać z tego wyraźnie, że do hub2.irc.pl link jest od uruchomienia serwera :-)

Możesz też zobaczyć coś w stylu:

*** [unknown@213.241.38.99] 0 0 0 0 0 1

Są to klienci będący w trakcie podłączania się do serwera.

Objaśnienia STATS p

stats p
*** hub2.irc.pl[*@hub2.irc.pl] 14 6 68 2170568
*** hub.irc.pl[*@hub.irc.pl] 14 13 70 670

Po kolei liczby te oznaczają: numer kolejny (sequence #) ostatnio wysłanego (udp) pinga, liczba otrzymanych odpowiedzi, średni czas odpowiedzi w ms, preferencja wyboru do autoconnecta (AC wykonywany jest do serwera z najmniejszą preferencją). IRCD pamięta dane (pingi) z ostatnich 20 minut.

Objaśnienia STATS y

*** Y 0 300 0 16000 2000000 12.2 24.2 13

Po kolei liczby te oznaczają (liczby z przykładu): numer klasy (0), częstość pingowania przez serwer (w sekundach) (300), częstość prób podłączania (dotyczy tylko serwerów) (0), maksymalna liczba klientów mogących się znaleźć w tej klasie (16000), maksymalna wielkość kolejki dla każdego klienta (2000000), limit lokalny (12.2), limit globalny (24.2) i liczbę korzystających z tej klasy użytkowników (13).

Limit lokalny dotyczy klientów tylko na danym serwerze, limit globalny przegląda wszystkich użytkowników w całej sieci. Limity są w postaci x.y, gdzie x oznacza maksymalną liczbę klientów z tego samego IP, a y maksymalną liczbę klientów z danego user@IP. Uwaga: brak identa traktowany jest jak user "unknown".