O użytkownikach

Nicki

Użytkownik jest identyfikowany przez jego nazwę, popularnie zwaną nickiem (od ang. nickname -- pseudonim). Nick musi być unikalny w całej sieci dla każdego użytkownika; serwery nie pozwalają przyjąć nicka, którego ktoś w danej chwili używa. Jeśli się to zdarzy (najczęściej przy okazji połączenia się dwóch serwerów po splicie), następuje tzw. kolizja nicków i obydwu klientom zostają zmienione nicki na UID.

W IRCnecie nick ma długość do 15 znaków i może składać się z dowolnej kombinacji liter alfabetu łacińskiego (od A do Z), cyfr oraz znaków "[", "\", "]", "^", "_", "`", "{", "|", "}", "~" i "-". Wielkość liter nie ma znaczenia (tj. nick == NICK). Nick nie może się zaczynać od cyfry ani "-".

Prefiksy

Znaki te widać bezpośrednio po połączeniu, gdy serwer wysyła powitanie, oraz po wydaniu komendy /WHO nick oraz /WHOIS nick.

Tak oznaczony jest typ połączenia (ograniczony lub nie) oraz rodzaj identyfikacji (zwykle można ufać identyfikacji typu UNIX, resztę użytkownik może zmienić samodzielnie, więc jest mało przydatna).

przykładznaczekdostępident
 user@hostbrakpełenUNIX
^user@host^pełenOTHER
~user@host~pełenbrak
+user@host+ograniczonyUNIX
=user@host=ograniczonyOTHER
-user@host-ograniczonybrak

Flagi użytkowników

Użytkownicy mogą ustawiać sobie własne flagi (komendą /MODE nick +flaga, chyba że poniżej opisano to inaczej), które w różny sposób zmieniają zachowanie serwera w stosunku do nich.

flaganazwaznaczenieuwagi
aawayawayustawiana przez serwer po wydaniu przez użytkownika komendy /AWAY
iinvisiblenie pokazuje użytkownika w komendach LIST ani WHOdla użytkowników siedzących wspólnie na jakimś kanale nie ma takiego ograniczenia
flaga +i na polskich serwerach ustawiana jest domyślnie wszystkim
ooperircoperatorustawiana przez serwer po poprawnym wykonaniu komendy /OPER
Olocal operircoperator lokalny (nie może oddziaływać na użytkowników spoza swojego serwera)j.w.
rrestrictedograniczenia dla użytkownikanajczęściej nadawana przez serwer IRC w trakcie podłączania się klienta
wwallopswłącza przyjmowanie niektórych komunikatów serweragłównie tych o podłączeniu przez ircoperatora serwera IRC do innego