Zasady otrzymywania K:line.

W celu wysłania listu do ircoperatora, który założył Twoją K:linię, musisz znaleźć tę K:linię i skorzystać z formularza wysyłania poczty dostępnego pod odsyłaczem "mail". Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź, przeczytaj http://www.irc.pl/archiwum#kline.
Jeśli powód K:line zaczyna się od "OPENSYNC", możesz go tu nie szukać -- przeczytaj wyjaśnienie.

(wśród user@hosts i powodów)